Johdanto

Kodin turvaopas – suojele itseäsi ja muita – on sisäasiainministeriön ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ylläpitämä verkkopalvelu jokaiselle suomalaiselle. Verkkopalvelu keskittyy arkielämän onnettomuuksien ja varsinkin koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Lisäksi sivustolta löytyy muun muassa ohjeita, miten toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa ennen kuin ammattiapu saapuu paikalle. Ensiapu, alkusammutus ja muut tärkeät kansalaistaidot soveltuvat arjen onnettomuuksien lisäksi kaikkiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, myös poikkeusoloihin.

Suojele itseäsi ja muita -kirja on ollut opetuskäytössä vuodesta 1974 lähtien. Kirjan viimeisin painos on vuodelta 2007.

Verkkopalvelua ylläpitävät sisäasiainministeriön pelastusosasto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Sisällöntuotannossa on kuitenkin mukana laajempi joukko turvallisuusalan asiantuntijoita muun muassa Suomen Punaisesta Rististä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, poliisista, Turvatekniikan keskuksesta (TUKES), Säteilyturvakeskuksesta,Hätäkeskuslaitoksesta, Finanssialan Keskusliitosta sekä Liikenneturvasta.

Kuvituksesta vastaavat Terttu Terho ja Kristian Nivala.


Sisältö: