Inledning

Handbok om säkerhet – skydda dig själv och andra – är en webbtjänst som administreras av inrikesministeriet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) och är avsedd för alla medborgare. Webbtjänstens syfte är att förebygga olyckor i vardagen, i synnerhet hem- och fritidsolyckor.

Webbplatsen innehåller också anvisningar om hur man skall handla vid olycksfall och nödsituationer innan hjälpen hinner fram. Första hjälpen, första släckningen och andra viktiga medborgarfärdigheter kan tillämpas förutom vid olyckor under normala förhållanden även vid undantagsförhållanden.

Den finska handboken ”Suojele itseäsi ja muita” har varit i bruk sedan 1974. Den senaste upplagan utkom 1994. Boken uppdateras inte längre.

Webbtjänsten upprätthålls av inrikesministeriets räddningsavdelning och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Innehållet är sammanställt av en omfattande grupp experter i säkerhetsfrågor, från bl.a. Finlands Röda Kors, social- och hälsovårdsministeriet, polisen, Säkerhetsteknikcentralen (TUKES), Strålsäkerhetscentralen, Nödcentralsverket, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund samt Trafikskyddet.

För illustrationerna svarar Terttu Terho och Kristian Nivala.


Innehåller: