Smittsamma sjukdomar


Smittsamma sjukdomar orsakar och har alltid orsakat stort lidande. Vaccineringar hjälper bara om hela befolkningen kontinuerligt vaccineras tillräckligt ofta. Vacciner utvecklas hela tiden och våra kunskaper om deras effekter ökar. Nya forskningsresultat samlas aktivt om vilken effekt vaccineringar har på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vilka skadliga verkningar vaccinerna har.

Folkhälsoinstitutet upprätthåller ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar där kunskap samlas in till exempel om infektioner som sprids via mat eller vatten, sexuellt överförda sjukdomar, HIV-infektion, tuberkulos samt mikrober som orsakar allvarliga blodförgiftningar. Världshälsoorganisationen WHO koordinerar internationella samarbetsprojekt och följer upp förändringar till exempel i förekomsten av influensa runtom i världen.

Infektioner kan smitta både från människor, djur och föremål. I vissa fall kan djur också överföra smittan till människor. Sjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och protozoer.

 

Smittvägarna är många

De sjukdomar som här anges inom parentes utgör endast exempel.

Från människa till människa

  • Luftvägssekret genom hosta eller nysning (luftvägsinfektioner)
  • Hudkontakt (herpes, impetigo)
  • Slemhinnekontakt (sexuellt överförda sjukdomar)
  • Blod (hepatitvirus som orsakar leverinflammation)
  • Bristfällig handhygien (tarminfektioner)

Från modern till barnet via moderkakan eller förlossningskanalen (syfilis)

Via livsmedel eller vatten

  • Infektioner som smittar från djur till människa (tarminfektioner)
  • Smittämnen i mat eller dricksvatten (tarminfektioner)
  • Bakterier i mat kan producera toxiner, gifter som orsakar matförgiftning

Luftburen smitta via ventilation eller stänk av vatten (s.k. legionärsjukan)

Leddjur, fästingar och myggor (borreliainfektion, malaria)

Luftvägsinfektioner

Förkylning

Luftvägsinfektion är en mycket vanlig smittsam sjukdom hos både barn och vuxna. Den mest typiska luftvägsinfektionen kallas för ”flunsa” eller förkylning. Symtom är ont i halsen, snuva, hosta och lite feber. Symtomen varar vanligen i 5–10 dygn. Förkylning kan orsakas av ett flertal olika virus.

Influensa

Vaccin finns endast mot virusinfluensa som orsakar hög feber. Den som vill ha ett gott skydd bör ta vaccinationen varje höst. Vill du veta mer om vacciner och vaccinering kan du vända dig tills din egen hälsovårdscentral. På Folkhälsoinstitutets webbplats finns information om influensa samt vanliga frågor och svar om influensavaccinering.

Förebygg luftvägsinfektioner

Infektion i luftvägarna kan effektivt förebyggas genom bättre handhygien och försiktighet vid hostning och snytning. Händerna bör tvättas oftare i synnerhet under höst- och vintermånaderna då luftvägsinfektioner är vanligast.

Tarminfektioner

Även tarminfektioner är allmänt förekommande. Rotavirus orskar de flesta diarréer hos små barn. Diarré orsakas också av många bakterier. Salmonellabakterien härstammar oftast från utlandsresor. Tarminfektionen smittar vanligen via vatten eller livsmedel.

Vänd dig till din egen hälsovårdscentral om du har frågor som gäller förebyggande av smittsamma sjukdomar på utlandsresor. Mer information om hur turistdiarré kan undvikas under en resa finns i Resenärens hälsoguide.

Matförgiftningar

Hemma kan matförgiftningar undvikas genom omsorgsfull hantering och förvaring av livsmedel. Information om hantering av livsmedel finns till exempel hos Livsmedelssäkerhetsverket. I frågor som gäller livsmedel och vatten kan du också vända dig till hälsoskyddsmyndigheterna i din kommun.

Förebyggande av turistsjukdomar

Ju mer exotiskt resmål desto mer tid behövs för förberedelserna inför resan. Information om rekommenderade vaccinationer för resor till olika länder finns på hälsovårdscentralen eller i Resenärens hälsöguide.

Aktuell information om situationen i olika länder finns på utrikesministeriets webbsidor eller hos researrangören.

Könssjukdomar

Information om sexuellt överförda sjukdomar finns på hälsovårdscentralerna och poliklinikerna för könssjukdomar. På Tartuntatautiliittos webbplats finns fakta om de vanligaste könssjukdomarna samt deras symtom och behandling.

 

Vaccinationer

Vaccinationer som hör till det allmänna vaccineringsprogrammet ger ett effektivt skydd mot smittsamma sjukdomar. Vaccineringarna börjar redan på rådgivningsbyråerna för barnavård. Närmare information om vaccineringar ges av den egna hälsovårdscentralen.

 

Folkhälsoinstitutet har som uppgift att följa upp spridningen av smittsamma sjukdomar i Finland och även i övriga världen. Aktuell statistik om smittsamma sjukdomar som uppföljs i Finland finns på Folkhälsoinstitutets webbplats http://www3.ktl.fi/stat/